Erfrecht en nieuw testament opstellen

Hoe kan ik successierecht besparen?

In het algemeen kunt u successierecht besparen door een aantal middelen:
1. schenken tijdens uw leven (op het moment dat u overlijdt is er dan gewoon minder en dus betalen uw erfgenamen dan minder successierecht);
2. uw huwelijksvermogensregime aanpassen. Door uw huwelijksvermogensregime goed aan te laten sluiten op uw situatie kunt u vaak significante besparingen op het successierecht bereiken.
3. een goed testament te maken. Door een testament te maken waarin de laatste stand van de wetgeving en de jurisprudentie is verwerkt en waarin de juiste beschermingsmaatregelen zijn opgenomen kunt u vaak significante besparingen op het successierecht bereiken, op https://testamentopstellen.eu/ vind je hier meer over.

Vragen over erfbelasting

Hoe hoog zijn de tarieven voor het schenkings- en successierecht?
Voor een echtgenoot, partner en kinderen ligt het tarief tussen 5% en 27%, waarbij een echtgenoot of partner onder voorwaarden een vrijstelling heeft die ligt tussen ongeveer EUR. 142.000,- en EUR. 497.000,- (tarieven 2004). Voor ouders broers en zuster liggen de tarieven tussen 26% en 53%. Voor verder verwijderde familie en vreemden liggen de tarieven tussen 41 % en 68%. Voor elk geval gelden verschillende vrijstellingen, uw estate planner kan u hierover verder informeren.

Is mijn testament nog goed/up-to-date?

Aan te raden is om tenminste eens in de 5 jaar uw testament te laten bekijken door een estate planner of een notaris. Die kan dan bekijken of er voor u belangrijke wijzigingen zijn geweest in wet- of regelgeving. U moet dit natuurlijk in ieder geval laten doen als er in uw persoonlijke omstandigheden belangrijke wijzigingen zijn opgetreden.

Heeft het opheffen van onze huwelijkse voorwaarden zin voor het besparen van successierechten?

Is mijn echtgeno(o)t(e) dan nog beschermd tegen schuldeisers van mijn onderneming?
Het opheffen van uw huwelijkse voorwaarden kan zinvol zijn om successierecht te besparen. U bent dan wel kwetsbaar voor nieuwe risico’s zoals echtscheiding of zoals hier genoemd, schuldeisers van één van de echtgenoten, bijvoorbeeld van de onderneming. Vaak traden we dan ook aan de huwelijkse voorwaarden niet helemaal te laten vervallen maar de huwelijkse voorwaarden te wijzigen. Successierecht besparing is dan wel mogelijk, terwijl ook de risico’s vermeden worden.